NASH SUBTERFUGE BIG FREEZE COOL BAGS large

499.99 

  • Big Fre­eze Medium pomieści do 7 kg kulek

  • Wydajna, 27-mili­me­trowa izo­la­cja oraz meta­liczna wyśció­łka

  • Mocne, dwu­stronne zamki

  • Wypi­nany, regu­lo­wany, miękki pas nara­mienny

  • Ela­styczne uchwyty w tor­bie Big Fre­eze Medium

  • Mocna pokrywa z EVA Big Fre­eze Medium

  • Ła­twy w czysz­cze­niu, wodo­od­porny spód

  • 29 x 61 x 40 cm

Produkt dostępny na zamówienie

SKU: T3615 Kategoria:

Opis

Sub­ter­fuge Big Fre­eze Bags łączą w sobie wio­dącą na rynku izo­la­cję ze wzo­rem camo Nash Sub­ter­fuge. Torba Big Fre­eze Medium pozwoli na utrzy­ma­nie w świe­żo­ści jedze­nia oraz przy­nęt, nawet przy wyso­kich tem­pe­ra­tu­rach. To pro­dukt dla węd­ka­rzy pre­fe­ru­ją­cych nocki, czy też 24-godzinne wypady. Torba posiada mocną pokrywę z EVA oraz spe­cjalne moco­wa­nie na rzep, dzięki któ­remu można przy­piąć ją do wózka trans­por­to­wego.

Prze­pastna torba Big Fre­eze Large to wybór na dłuż­sze sesje i wyjazdy waka­cyjne. Według nie­za­leż­nych opi­nii, wyjąt­kowa pod­szewka z pianki i hol­low fill nie ma sobie rów­nych, jeżeli cho­dzi o prze­cho­wy­wa­nie jedze­nia i przy­nęt – nawet przez bar­dzo długi czas!